Vores vision for CFE

Center for Forebyggelse af Eksklusion – CFE – består af fagpersoner, der som ildsjæle arbejder for at styrke samfundet med plads til alle samfundsborgere. Vi byder ind med erfaringer og specialviden og er et bindeled mellem etniske minoriteter og samfundet majoritetsgrupper. Qua vor dybdegående kendskab arbejder vi os hen mod at blive et videnscenter omkring etnicitet, integration og medborgerskab, særligt i forhold til etniske minoriteter.  Med dette arbejde ønsker vi at være med til at nedbryde det ‘os og dem’-forhold, der truer det danske samfunds sammenhængskraft.

Det er CFEs oplevelse, at samfundet igennem de sidste 15-20 år er blevet mere fragmenteret. Med udgangspunkt i forskellige værdier mener vi at der er synlige og usynlige barrierer mellem samfundets forskellige befolkningsgrupper. Dermed er vores tese, at radikalisering ikke kan afgrænses til noget, der foregår i den enkelte, men at det snarere skal forstås og håndteres på samfundsplan.

 • READ MORE
  Projekt Åndehul igangsættes
  juli 9, 2015
  Uncategorized
  Finanseret af blandt andre Københavns kommune, Frederiksberg kommune og Socialstyrelsen søsættes projekt Åndehul i...
 • READ MORE
  Oplægsvirksomhed
  april 4, 2016
  Uncategorized
  CFE er ofte ude og holde oplæg og vi har hen over efteråret haft...
 • READ MORE
  Anmeldhad.dk fejrer 1 år med udgivelse af en årsrapport
  juni 1, 2016
  Uncategorized
  Anmeld.Had.dk blev etableret i marts 2015. Siden da har vi modtaget over 700 anmeldelser...
 • READ MORE
  Indkaldelse til Generalforsamling
  februar 26, 2017
  Uncategorized
  CFE indkalder hermed til generalforsamling den 17/3-2017 kl. 18:30 på Ryesgade 26 - 2200...

Kontakt CFE

Du skal være meget velkommen til at kontakt os og fortælle os om dine tanker, ideer og behov.