benedikte

Benedikte Stenum Lindqvist, Projektleder for projekt Åndehullet ved Center for Forebyggelse af Eksklusion.

Uddannelse: Cand.Scient.Soc fra KU, med speciale i hadforbrydelser og social ulighed.

Arbejdsopgaver ved CFE: Overordnet set er mit ansvar at sikre rekruttering af projektdeltagere til projekt Åndehullet. Sammen med projekt Åndehullets frivillige, som jeg ligeledes har ansvaret for at rekruttere, vil vi arbejde for at projektdeltagerne understøttes i en prosocial udvikling. I processen indgår tværfagligt samarbejde med offentlige institutioner såvel som foreningslivet, og mit arbejde er at etablere netværk samt koordinere indsatser.

Ydermere har jeg ansvaret for at dokumentere projekt Åndehullets faser, udvikling og resultater med henblik på analyse og udarbejdelse af en samlet rapport, der kan bidrage med viden om radikalisering, medborgerskab og eksklusionsmekanismer i samfundet.

Særlige kompetencer: Projektledelse- og udvikling, fundraising, kvalitativ forskningsmetode, rekruttering og opsøgende arbejde, samt samarbejde på tværs af politiske og faglige niveauer.

Min motivation: Jeg brænder for at arbejde for et stærkt og solidarisk samfund, hvor alle medborgere har lige muligheder for og lyst til at være en del af de mange fællesskaber og muligheder, samfundet bygger på. Det kræver, i min optik, at vi anerkender hinanden som mennesker, gennem dialog, uanset de forskelligheder vi måtte have.

Læs mere om projekt Åndehullet