Invitation til informationsmøde, Åndehullet

Center for Forebyggelse af Eksklusion – CFE har i 2016 -2107 modtaget støtte fra blandt andre Socialudvalget i Københavns & Frederiksberg Kommune samt Socialstyrelsen, til at gennemføre et pilotprojekt. Målet med projektet er at mediere og mildne protestidentiteten blandt unge med etnisk minoritetsbaggrund som er i fare for at blive radikaliserede, eller som er radikaliserede.

CFE inviterer derfor til et informationsmøde den 22. September 2016, i tidsrummet fra kl. 16:30-18:00 til en gennemgang af tankerne bag projektet og for at invitere jer ind som samarbejdspartnere.
*Datoen er sat med forbehold

CFE søger 2 typer af samarbejdspartnere

  • Samarbejdspartnere som vil sidde med i projektets følgegruppe og løbende inspirere og medudvikle på projektet.
  • Samarbejdspartnere som enten selv har adgang til målgruppen, eller som på anden vis kan henvise os til målgruppen for projektet.

For at tilmelde jer informationsmødet, bedes i snarest sende os en mail med deltagernes navn, virksomhedens/ organisationens navn samt evt. hjemmeside, jeres kontaktoplysninger, samt hvilken samarbejdsform som i tænker i ønsker at byde ind med. I bedes sende mailen til Qasam Ijaz, qi@cfe.dk.

PROJEKT ÅNDEHUL
Projektet bygger på en hypotese om, at mennesker der er på kanten med samfundet ofte sidder inde med holdninger der kan være svære at ytre åbent uden at de møder samfundsmæssig fordømmelse. Samtidigt er det dog også sådan at hvis mennesker skal ændre holdninger så er det vigtigt med tillidsfulde rum hvori man kan udtrykke sig uden sanktion eller fordømmelse. Dette mangler på sin vis i Danmark for unge med minoritetsbaggrund. Vor tese er at fordi vi i samfundet mangler et ”sted” hvor man kan udtrykke sig ’mod normen’, og er det med til at forstærke at den form for holdninger forbliver fordækte og i værste fald bliver yderligere radikale.

Med Projekt Åndehul opstilles et rum, hvori unge kan udtrykke sig, også med deres ureflekterede/ unuancerede/ubearbejdede holdninger uden at møde fordømmelse. Snarere er det for at afdække, hvad tænkningen går ud på, hvad den er inspireret af, hvordan identiteten er sammensat, således at man på sigt kan opstille moddiskurser med en anden identitetsudvikling i fokus – herunder vigtigheden af aktivt medborgerskab i Danmark. Tesen er altså, at det kan lade sig gøre at øve refleksion og perspektivering, således at man, også som ung, lærer at se tingere fra andres vinkel og lærer om langtidsvirkninger og bivirkninger af egne valg og fravalg.

Metodikken er ud fra klinisk psykologiske principper, udtænkt inden for en kognitiv og eksistentiel psykologisk referenceramme. For at sikre det faglige niveau i projektet, monitoreres det af en klinisk psykolog i dialog med andre i CFE. CFE ønsker på sigt, udover at køre projekter som dette, at være med til at indsamle valid dansk data på området radikalisering, ekstremisme og aktivt medborgerskab.

Center for Forebyggelse af Eksklusion

Hos CFE ønsker vi, at modarbejde radikalisering ved at forebygge eksklusionsmekanismer og på den måde at arbejde hen imod mere balance i samfundet med plads til samfundets forskellige medborgere. Et vigtigt begreb i dette arbejde, udover oplevelsen af eksklusion, er medborgerskab. Netop oplevelsen af eksklusion og den truede medborgerskabsfornemmelse, forstår vi som centrale i forhold til kriminalitet, radikalisering og ekstremisme, hvorfor vi mener, at det er essentielt at handle i forhold til det. Hos CFE er tesen at radikalisering og ekstremisme vokser jo mere medborgerskabsfornemmelsen blandt etniske minoritetsborgere trues, således at der i stedet for medborgerskab opstår en protestidentitet. Det tydeligste eksempel herpå er, når unge etniske minoriteter bliver kriminalitetstruede eller i værste fald reelt kriminaliserede som radikalisering kan ses som udtryk for.