Ledige stillinger

Projektleder til projekt ‘Åndehullet’ – Projektansættelse
Ansøgningsfrist 14. August 2016 kl. 18:00

img
Støt CFE

Center for Forebyggelse af Eksklusion – CFE, er en non profit organisation, der er afhængig af støtte fra fonde, puljer og private. Når du støtter os, går dit bidrag til CFEs videre arbejde med forebyggelse af eksklusion og formidling af viden herom.
Kontakt