Om at være en del af holdet

Som medarbejder hos CFE arbejder du for at være med til at skabe et samfund som kan rumme borgernes forskelligheder. Du arbejder for at skabe et samfund som kun står stærkt ved at alle medborgere føler sig ligeværdige trods forskellige ophav. Uanset om du er ansat, frivillige eller en samarbejdspartner – deler du CFE’s holdning om at alle har ret til at være en del af det store fællesskab og kun ved at alle får retten til fællesskabet forebygger vi at nogle falder ind i usunde fælleskaber.

Læs mere om hvilke stillinger som er ledige under fanen.

Om Center for Forebyggelse af Eksklusion

Hos CFE ønsker vi, at modarbejde radikalisering ved at forebygge eksklusionsmekanismer og på den måde at arbejde hen imod mere balance i samfundet med plads til samfundets forskellige medborgere. Et vigtigt begreb i dette arbejde, udover oplevelsen af eksklusion, er medborgerskab. Netop oplevelsen af eksklusion og den truede medborgerskabsfornemmelse, forstår vi som centrale i forhold til kriminalitet, radikalisering og ekstremisme, hvorfor vi mener, at det er essentielt at handle i forhold til det. Hos CFE er tesen at radikalisering og ekstremisme vokser jo mere medborgerskabsfornemmelsen blandt etniske minoritetsborgere trues, således at der i stedet for medborgerskab opstår en protestidentitet. Det tydeligste eksempel herpå er, når unge etniske minoriteter bliver kriminalitetstruede eller i værste fald reelt kriminaliserede som radikalisering kan ses som udtryk for.