Jurisk med kendskab til strafferet

Kunne du tænke dig, at være en del af et nyt projekt, hvor målsætningen er at skabe større tolerance i den offentlige debat . Du vil være en del af et team af engagerede mennesker, der har det fælles mål at formindske hatespeach i debatten på de sociale medier. Alle kan indberette hadefulde ytringer på AnmeldHad.dk, som registreres og behandles.

Vi har i øjeblikket brug for 2 jurister eller jurastuderende der skal arbejde med følgende:

 • Gennemgang af indberetninger fra de sociale medier og foretage en juridisk vurdering om, hvorvidt Strafl. § 266 b overtrædes.
 • Håndtering og udarbejdelse af anmeldelser, der skal videregives til politiet
 • Opfølgning af anmeldte sager

Den ene af rådgiverne skal fungere som frivillig projektleder, og skal udover ovenstående:

 • Formulere arbejdsgange til sagsbehandling og opfølgning af anmeldelser
 • Overblik over indkomne indberetninger
 • Opdatering af praksis samt eventuelle ændringer i lovgivning, som vedrører ovenstående

Det frivillige arbejde foregår om onsdagen fra kl. 17-19 i Frivillig SR-Bistands lokaler, Tagensvej 70,1.

Læs mere om Anmeldhad.dk

Din profil

 • Du er uddannet jurist eller studerendepå sidste år af din uddannelse.
 • Du har bestået / eller bestået i gang udvidet strafferet
 • Du kan arbejde selvstændigt og har et godt overblik.

Vi tilbyder

 • Du vil blive introduceret til relevante redskaber og metoder.
 • Mulighed for at bruge dine kompetencer og sætte egne idéer i spil.Praktisk

Stillingen er frivillig og derfor ulønnet. Er du interesseret, bedes du fremsende udskrift af eksamenspapirer, CV og en motiveret ansøgning. Bemærk, at eksamenskarakterer ikke nødvendigvis er afgørende, og at udvælgelsen beror på den individuelle samtale, samt hvilken erfaring du i øvrigt har. Du kan læse mere om os på www.AnmeldHad.dk. For yderligere oplysninger kontakt bestyrelsesmedlem og Jurist Anette Klæbel, Tel. 3539 7197 eller send ansøgningen til bestyrelsesformand Qasam Ijaz – CFE på qi@cfe.dk.

Om Center for Forebyggelse af Eksklusion

Hos CFE ønsker vi, at modarbejde radikalisering ved at forebygge eksklusionsmekanismer og på den måde at arbejde hen imod mere balance i samfundet med plads til samfundets forskellige medborgere. Et vigtigt begreb i dette arbejde, udover oplevelsen af eksklusion, er medborgerskab. Netop oplevelsen af eksklusion og den truede medborgerskabsfornemmelse, forstår vi som centrale i forhold til kriminalitet, radikalisering og ekstremisme, hvorfor vi mener, at det er essentielt at handle i forhold til det. Hos CFE er tesen at radikalisering og ekstremisme vokser jo mere medborgerskabsfornemmelsen blandt etniske minoritetsborgere trues, således at der i stedet for medborgerskab opstår en protestidentitet. Det tydeligste eksempel herpå er, når unge etniske minoriteter bliver kriminalitetstruede eller i værste fald reelt kriminaliserede som radikalisering kan ses som udtryk for.