CFE er stiftet i 2015 som følge af en længere tids sporbar tendens i det danske samfund, hvor afstande mellem etniske minoriteter og majoritetsgrupper, desværre bliver mere og mere udtalt. Vor påstand er, at der er opstået et ‘os og dem’ i samfundet på en sådan måde at fordomsfuld tænkning og adfærd synes at være nogle af de uheldigste resultater for os alle.

Hos CFE ønsker vi, at arbejde for forebyggelse af eksklusionsmekanismer samt øget medborgerskab. Gennem gensidig forståelse og brobygning skabes en større balance i samfundet med plads til forskellige medborgere. CFE beskæftiger sig blandt andet med holdningsstrømninger, der er med til at definere tonen og adfærden overfor samfundets godt 5-10 % etniske minoriteter. Det er vores observation at vi som samfund er blevet mere kontante, akontekstuelle og radikaliserede om man vil.