Hos CFE har vi, udover vor teoretiske og akademiske tilgang til emnerne etniske minoriteter, diskrimination, ekstremisme, medborgerskab og samfundsskab, har vi også formuleret konkrete projekter. Vor sigte er at arbejde aktivt med problemstillingerne således at vi, udover en tænkt eller teoretisk forståelse, også erfaringsdanner, afprøver og forankrer vore tanker gennem projekter.

Formålet med projekterne er altså, udover at arbejde hands-on, at vidensudvikle og vidensdele. Dette gør vi egenhændigt men også sammen med udvalgte samarbejdspartnere. Har du/I projekter I ønsker assistance til at færdigudvikle og/eller udføre, hjælper vi i alle faser af projektudvikling, projektsparring og projektledelse.

img
Støt CFE

Center for Forebyggelse af Eksklusion – CFE, er en non profit organisation, der er afhængig af støtte fra fonde, puljer og private. Når du støtter os, går dit bidrag til CFEs videre arbejde med forebyggelse af eksklusion og formidling af viden herom.
Kontakt