Projektleder til radikaliserings- og kriminalitetsforebyggelse søges til CFE (STILLINGEN ER BESAT)

CFE – Center for Forebyggelse af Eksklusion – er et nyoprettet interventions- og videnscenter, der arbejder for at forbedre vilkårene for alle samfundsborgere især samfundets minoriteter der udsættes for eksklusion. Vi arbejder dels på et politisk og juridisk niveau, for at sætte fokus på vores arbejdsområde, teoretisk med en specialviden på området, men også med interventioner i praksis, hvor vi er med til at afdække, dokumentere og agere i forhold til de mekanismer, der truer samfundets sammenhængskraft. CFE deltager aktivt i debatten om minoriteter i Danmark samt omkring eksklusionsmekanismer, radikalisering og medborgerskab.

CFE søger

CFE er i en rivende udvikling og søger en kvalificeret projektleder, der bliver ansvarlig for gennemførelsen af projekt ”Åndehullet”. ”Åndehullet” er for unge med minoritetsbaggrund, der bevæger sig mod kanten af samfundet. Unge der ikke retter sig mod uddannelses- eller arbejdslivet som deres alderssvarende og i værste fald bliver radikaliserings- eller kriminalitetstruede.
Mennesker der er på kanten med samfundet har ofte holdninger om at det kan være svært at ytre sig åbent uden at man mødes med samfundsmæssig fordømmelse. Med projekt Åndehul skabes et rum, hvori unge kan udtrykke sig, også med deres ubearbejdede holdninger uden at møde fordømmelse. Dertil er målet at arbejde indenom deres antagelser og forståelser med henblik på at nuancere og reflektere tænkningen yderligere.
Målet med projektet er, at få de unge i dialog og bryde nogle af de mønstre, som de selv får vedligeholdt sig i. Desuden er det en separat målsætning, at projektets metoder afprøves, beskrives, evalueres og den samlede vidensindsamling kommunikeres.

Arbejdsopgaver og kvalifikationer

Dine arbejdsopgaver
Rekruttering og visitering af unge til projektet
Rekruttering og koordinering af frivillige, bl.a. fastholdelse og undervisning
Opdyrkning og vedligeholdelse af relevante netværk
Udvikle og gennemføre aktiviteter og strategier
Projektadministration og dokumentation
Bestyrelsesbetjening
Ad hoc opgaver

Dine kvalifikationer
Du er initiativrig, selvkørende med flair for at være opsøgende
Relevant akademisk uddannelse samt erfaring med kvantitative og kvalitative metoder
Du har solid erfaring med projektledelse og er resultatorienteret
Du har gennemslagskraft, personligt drive og er beslutningsdygtig
Du er troværdig og imødekommende og er god til at skabe og vedligeholde relationer
Du kan arbejde selvstændigt og i højt tempo uden at miste overblikket
Du har erfaring med kommunikation og er velformuleret
Det er en fordel hvis du har erfaring med at arbejde med feltet og i særdeleshed med målgruppen

CFE tilbyder

Faglig opkvalificering og uddannelse indenfor området
Et udfordrende job med faglige og personlige udviklingsmuligheder
En spændende branche med daglige udfordringer, der kræver personligt engagement
Stillingen er som udgangspunkt tidsafgrænset fra 1. september 2016 til 31. marts 2017 med mulighed for forlængelse.
Stillingen er estimeret til 25 timer om ugen. Du skal påregne aften- og i mindre omfang weekendarbejde
Løn efter kvalifikationer

Praktiske informationer

Hvis du vil vide mere, kan du kontakte projektansvarlig Nadia Qureshi på nq@cfe.dk, eller på telefon på 30 28 88 77. Du kan også læse mere om CFE og om projektet på www.cfe.dk.
Ansøgningen skal sendes til CFE på info@cfe.dk og vil blive behandlet fortroligt
Din ansøgning skal være os i hænde senest 14. august 2016. Hvis den rette kandidat henvender sig inden fristens udløb, besætter vi stillingen og opslaget nedtages.
Ansættelsessamtaler vil finde sted den 17. august og en eventuel 2. samtale den 19. august.
Arbejdsstedet er København

img
Støt CFE

Center for Forebyggelse af Eksklusion – CFE, er en non profit organisation, der er afhængig af støtte fra fonde, puljer og private. Når du støtter os, går dit bidrag til CFEs videre arbejde med forebyggelse af eksklusion og formidling af viden herom.
Kontakt