Kurser og fordrag

CFE varetager en del foredrags- undervisnings- og supervisionsopgaver. Dertil udvikler vi i samråd med samarbejdspartnere reelle tiltag i henhold til formål og modtagergrupper. Vores kurser tilsigter relevans samt repræsenterer den seneste viden og forskning på området.

Al vor formidling varetages af fagpersoner med specialviden på området og det er muligt at skræddersy oplæg i henhold til vore kunder og samarbejdspartneres behov samt fagområder. Al formidling kan være enten være i form af enkeloplæg eller være en del af et program eller kursusrække.

Vore oplæg kan eksempelvis være inden for emnerne

  • Etnicitet, kultur og religion
  • Etniske minoriteter i social- og sundhedsvæsnet
  • Styrkelse af aktiv medborgerskab blandt etniske minoriteter
  • Etniske minoriteter på kanten af samfundet, enten grundet psykiske udfordringer, kriminalitet eller af andre grunde, manglende ressourcer
  • Tiltag rettet mod forældre med etnisk minoritetsbaggrunde og coaching ift. forældreskab
  • Eksklusionsmekanismer ift. etniske minoriteter og majoritetssamfundet
  • Radikalisering, ekstremisme og troens betydning
  • Identitetsdannelse og fællesskabsforståelse blandt etniske minoriteter
  • Undervisning ift. børn og unge omkring morgendagens danmark

Det vil være muligt at tilrettelægge formidlingen på tværs af disse emner og enhver opgave vil blive skræddersyet i forhold til hvor teoretisk og praksisnær den skal være. Honorar aftales i henhold til opgavens art.

Kontakt os for nærmere dialog.

I CFE er vi tilhængere af træffe beslutninger på baggrund af vidensbaserede anbefalinger. En løbende evaluering af indsatsen kan være et godt redskab til at sikre en høj kvalitet. Ud fra behovsafdækning kan man enten evaluere systematisk mod et bestemt indsats, men evalueringen kan også rettes mere specifikt mod strategiske indsatsområder. En god evalueringskultur kræver afklarede kriterier og kan bidrage til en optimal afrapportering, herunder den videre rådgivningsproces.